icoon-250

17/04/2020

Beste deelnemers FTO Tennis competitie 2019-2020,

Wat een teleurstellend einde hebben we moeten beleven van onze competitie afgelopen winter. Door het jullie bekende feit van het Coranavirus hebben we lang niet alle competities op de gebruikelijke wijze kunnen afronden.

Als bestuur van FTO Tennis stonden we net als zoveel andere sportbonden voor de keuze hoe we met deze overmachtsituatie om moesten gaan. De afronding bestond voor ons uit twee elementen:

  • a.     Sportieve afwikkeling
  • b.     Compensatie voor niet-gespeelde wedstrijden

Sportieve afwikkeling:
Het bestuur van FTO Tennis heeft net als bijna alle sportbonden hebben gedaan, de competitie beëindigd zonder dat er kampioenen en degradanten zijn vastgesteld. Sommige teams waren al klaar, andere moesten nog een keer of soms zelfs nog twee keer spelen.

Deze beslissing houdt in dat volgend seizoen iedereen in principe weer in dezelfde klasse speelt.  Maar ………in de praktijk is het altijd zo dat niet alle teams, door diverse oorzaken, zich weer aanmelden voor het volgende seizoen en dat er ook weer nieuwe inschrijvingen zijn.  Bij de indeling voor volgend jaar wordt er goed gekeken naar de stand op dit moment in de poules en naar de uitslagen die er zijn behaald en daar waar mogelijk worden die resultaten meegenomen.  Met andere woorden, FTO Tennis gaat net als elk jaar haar uiterste best doen om voor volgend seizoen elk team weer in te delen in de juiste klasse.  Wil je met jouw team hoger of lager spelen, dan kun je hiervoor een goed gefundeerd verzoek indienen. Waar mogelijk wordt dit gehonoreerd.

Compensatie:
Afgelopen seizoen hebben diverse teams de competitie niet uitgespeeld. De gezamenlijke FTO Tennis hallen hebben daartoe het volgende besloten:

Alle teams die zich voor het komende seizoen opnieuw aanmelden en die afgelopen seizoen nog niet waren uitgespeeld ontvangen na de inschrijving een voucher om 1 x 2 uur of 2 x 1 uur in een FTO Tennis hal naar keuze komende winter te gaan tennissen. Uiteraard is dit kosteloos.

De voorwaarden die hierbij van toepassing zijn:

  • a.     De voucher is geldig t/m 31/12/2020
  • b.     Tijdstip van spelen is uitsluitend mogelijk in overleg met de hal van keuze
  • c.      De waarde van de voucher wordt niet contant uitgekeerd
  • d.     De voucher is bestemd voor het FTO Tennis team

We wensen iedereen veel gezondheid toe en we hopen jullie  medio september weer op de baan te mogen begroeten.